Teater Jacob Logga

En komedi i regi av Anders Hassel

skriven av Bengt Ahlfors
NyPremiär 2.10.2021 kl. 19:00
på brankis, christinegatan 2, Jakobstad

En komedi i två akter.
Skriven av Bengt Ahlfors

Handlingen utspelar sig på teatern i en medelstor landsortsstad under 1980-talet.
Vi får följa ensemblen på teatern under repetitionerna av teaterpjäsen. Det finns alltid mera dramatik bakom kulisserna än på teaterscenen.

I de åtta rollerna ser vi Anders Aromäki, Petra Sturmer-Bonds, Fredric Hällis, Mikael Nyman, Annika Strömberg, Lilian Nyfors, Martin Wiik och Gita Hassel.

 

Teater Jacob Logga

FÖRESTÄLLNINGAR

Lördag 2.10 kl. 19:00

Söndag 3.10 kl. 16:00 INSTÄLLD

Fredag 15.10 kl. 19:00

Lördag 16.10 kl. 19:00

Söndag 17.10 kl. 16:00

Fredag 22.10 kl. 19:00

Lördag 23.10 kl. 19:00

Biljetter: 25 €
(serviceavgift ingår i priset)

Längd 2,5 h, 1 paus. Servering ingår i priset!

Munskydd önskvärt. Håll avstånd!

Biljetter

Biljetter kan köpas via Netticket eller vid Jakobstads Bokhandel, Storgatan 11. Tel (+358) 06 7230889

Om teaterjacob

Teater Jacob är en finlandssvensk amatörteaterförening som spelat revyer och pjäser sedan 1957.

Det var läraren Alfred Tallmark som satte igång det hela. Han efterlyste 1956 i Jakobstads Tidning ett upplivande av teater-verksamheten i Jakobstad. Några insändare stödde tanken och Anders Huldén, som då var chefredaktör för tidningen, drev på planerna. I januari 1957 ordnades ett allmänt möte med initiativtagaren Alfred Tallmark som inledare och Anders Huldén som ordförande.

Ett trettiotal intresserade mötte upp och man konstaterade bland annat att varken “Dramaten” eller Teaterklubben för tillfället hade någon verksamhet, medan man inom Hembygdens vänner ännu årligen övade in en teaterpjäs.

När man diskuterade den kommande verksamheten framfördes från flere håll kravet på att verksamheten skulle läggas på möjligast breda bas, med alla befolkningsgrupper med i arbetet. Man tillsatte en kommitté, som skulle utreda frågan hur man skulle kunna samordna teatersträvandena i Jakobstad. I den kommittén invaldes Tor Wenman från Teaterklubben, Brita Holländer från “Dramaten”, Gunnar Nystrand från Hembygdens vänner och Helge Wiklén, som inte hörde till någon av de gamla organisationerna utan närmast representerade den nya entusiasmen.

Redan den 5 juni 1957 hade man kommit så långt att man på ett allmänt möte kunde besluta att en ny förening skulle grundas. Det framlagda förslaget till stadgar godkändes och i den interremistiska styre1sen invaldes:

Helge Wiklén, ordförande
Medlemmar: Harry Granberg, Arvid Holmström, Brita Holländer, John Nystrand, och Eric Nyström.
Suppleanter: Kerttu Jansson, Birger Lönnqvist, John Roppola och Dolores Rundt.

Över 50 år efteråt, med facit i hand kan vi konstatera att rätta personer med ett verkligt slitstarkt intresse, trädde till och möjliggjorde det märkliga arbetet, som skulle bli till under flera decennier framöver.

Texten är hämtad ur Teater Jacobs 30-årsjubileums-bok, skriven av Wava Stürmer.