Teater Jacob Logga

 

EN KÄRLEKSFULL KOMEDI I REGI AV ANDERS HASSEL

PREMIÄR LÖRDAGEN 4.3 KL 19:00

PÅ BRANKIS, CHRISTINEGATAN 2, JAKOBSTAD

Teater Jacob ger “Bonde söker brud” en kärleksfull komedi skriven av Daniela Franzell och med musik av Tom Riddo Ridberg

Regi: Anders Hassel
Kapellmästare: Julia Andersson
Scenografi: Anders Aromäki
Dräkter: Christina Björklund

Ensemblen består av 15 skådespelare och en fyramannaorkester. Pjäsen är en finlandssvensk komedi, skriven 2017. Den är en parodi på “Bonde söker fru”. Singelbonden Lasse har inte hittat den rätta och blir anmäld av sin kompis till tv-programmet. Till hans gård kommer tre kärlekskranka damer, med hopp om att finna kärleken. Ett filmteam är på plats för att filma. Lasse föräldrar bor på gården och blandar sig i. Snart kör det ihop sig för alla inblandade. Hittar Lasse kärleken?

Teater Jacob Logga

FÖRESTÄLLNINGAR

Lördag 4.3 kl. 19:00

Söndag 5.3 kl. 16:00 

Lördag 11.3 kl. 19:00

Söndag 12.3 kl. 16:00

Lördag 18.3 kl. 19:00

Söndag 19.3 kl. 16:00

Lördag 25.3 kl. 19:00

Söndag 26.3 kl. 16:00

Lördag 1.4 kl. 19:00

Söndag 2.4 kl. 16:00

Biljetter: 25 €
(serviceavgift ingår i priset)

Servering ingår i priset!

Biljetter

Biljetter kan köpas via Netticket eller vid Jakobstads Bokhandel, Storgatan 11. Tel (+358) 06 7230889

Om teaterjacob

Teater Jacob är en finlandssvensk amatörteaterförening som spelat revyer och pjäser sedan 1957.

Det var läraren Alfred Tallmark som satte igång det hela. Han efterlyste 1956 i Jakobstads Tidning ett upplivande av teater-verksamheten i Jakobstad. Några insändare stödde tanken och Anders Huldén, som då var chefredaktör för tidningen, drev på planerna. I januari 1957 ordnades ett allmänt möte med initiativtagaren Alfred Tallmark som inledare och Anders Huldén som ordförande.

Ett trettiotal intresserade mötte upp och man konstaterade bland annat att varken “Dramaten” eller Teaterklubben för tillfället hade någon verksamhet, medan man inom Hembygdens vänner ännu årligen övade in en teaterpjäs.

När man diskuterade den kommande verksamheten framfördes från flere håll kravet på att verksamheten skulle läggas på möjligast breda bas, med alla befolkningsgrupper med i arbetet. Man tillsatte en kommitté, som skulle utreda frågan hur man skulle kunna samordna teatersträvandena i Jakobstad. I den kommittén invaldes Tor Wenman från Teaterklubben, Brita Holländer från “Dramaten”, Gunnar Nystrand från Hembygdens vänner och Helge Wiklén, som inte hörde till någon av de gamla organisationerna utan närmast representerade den nya entusiasmen.

Redan den 5 juni 1957 hade man kommit så långt att man på ett allmänt möte kunde besluta att en ny förening skulle grundas. Det framlagda förslaget till stadgar godkändes och i den interremistiska styre1sen invaldes:

Helge Wiklén, ordförande
Medlemmar: Harry Granberg, Arvid Holmström, Brita Holländer, John Nystrand, och Eric Nyström.
Suppleanter: Kerttu Jansson, Birger Lönnqvist, John Roppola och Dolores Rundt.

Över 50 år efteråt, med facit i hand kan vi konstatera att rätta personer med ett verkligt slitstarkt intresse, trädde till och möjliggjorde det märkliga arbetet, som skulle bli till under flera decennier framöver.

Texten är hämtad ur Teater Jacobs 30-årsjubileums-bok, skriven av Wava Stürmer.

 

Styrelsen 2023

Gita Hassel, ordförande.
Belinda Strömberg, sekreterare.
Guy Björklund, viceordförande.
Lillemor Andersson -Kanckos, ordinarie medlem.
Anders Aromäki, ordinarie medlem.
Petra Sturmer-Bonds, ordinarie medlem.
Anita Snellman, ordinarie medlem.
Annika Strömberg, kassör.
Martin Wiik, suppleant.
Sune Nygård, suppleant.
Lilian Nyfors, suppleant.
Pia Spandauw, suppleant.

Kontaktuppgifter:

teater.jacob1957@gmail.com