Teater Jacob Logga

HÄR I VÅR STAD

Regi: JOHAN FAGERUDD
 19.7 – 28.7 2019 
Plats: Malmska gården, Storgatan 2, Jakobstad

HÄR I VÅR STAD har människor i mer än 360 år gått på våra gator, de har levat, lekt och lidit sina dagar för att  sedan försvinna in i skuggorna.

 
Nu i sommar lockar Teater Jacob tillbaka några av dem och berättar vad som hände.
 
Vi spelar på Malmska gårdens gårdsplan, en mycket central plats i staden. Här vandrade kejsaren en gång. Här kom bönderna med sina tjär- och timmerforor och köpte i bodarna det salt de behövde. Uppe i kontoret fick sjömansfruarna sin del av männens löner, kaptener städslade manskap och planerade sina färdrutter.
 
Här gick elden härjande över högt och lågt.
 
I början av första akten förs vi till sjuttonhundratalet, när människorna börjar flytta tillbaka till en stad som varit utplundrad och bränd. Men i slutet av akten är tiderna ljusa, staden och människorna har planer och drömmar för framtiden.
 
Andra akten ser Kejsaren dra vidare på sin resa och vi följer Per Malm som kämpar med att skapa den rederirörelse som vid århundrades slut är bland de mäktigaste i landet. Vi ser också hans fru plantera den ek som nu skuggar parken där teaterpubliken får dricka sitt kaffe.
 
Vi ser sjömän dra iväg och deras kvinnor vinka av dem.
 
Vi är med när Malm får beskedet att ett finländskt skepp för första gången seglat runt jorden, att Hercules är på kommande.
 
Men mellan och överallt finns barnen som leker och ungdomarna som sjunger en kväll när björkarna susa.

Biljetter

Biljetter kan köpas via Netticket eller vid Jakobstads Bokhandel, Storgatan 11. Tel (+358) 06 7230889

Om teaterjacob

Teater Jacob är en finlandssvensk amatörteaterförening som spelat revyer och pjäser sedan 1957.

Det var läraren Alfred Tallmark som satte igång det hela. Han efterlyste 1956 i Jakobstads Tidning ett upplivande av teater-verksamheten i Jakobstad. Några insändare stödde tanken och Anders Huldén, som då var chefredaktör för tidningen, drev på planerna. I januari 1957 ordnades ett allmänt möte med initiativtagaren Alfred Tallmark som inledare och Anders Huldén som ordförande.

Ett trettiotal intresserade mötte upp och man konstaterade bland annat att varken “Dramaten” eller Teaterklubben för tillfället hade någon verksamhet, medan man inom Hembygdens vänner ännu årligen övade in en teaterpjäs.

När man diskuterade den kommande verksamheten framfördes från flere håll kravet på att verksamheten skulle läggas på möjligast breda bas, med alla befolkningsgrupper med i arbetet. Man tillsatte en kommitté, som skulle utreda frågan hur man skulle kunna samordna teatersträvandena i Jakobstad. I den kommittén invaldes Tor Wenman från Teaterklubben, Brita Holländer från “Dramaten”, Gunnar Nystrand från Hembygdens vänner och Helge Wiklén, som inte hörde till någon av de gamla organisationerna utan närmast representerade den nya entusiasmen.

Redan den 5 juni 1957 hade man kommit så långt att man på ett allmänt möte kunde besluta att en ny förening skulle grundas. Det framlagda förslaget till stadgar godkändes och i den interremistiska styre1sen invaldes:

Helge Wiklén, ordförande
Medlemmar: Harry Granberg, Arvid Holmström, Brita Holländer, John Nystrand, och Eric Nyström.
Suppleanter: Kerttu Jansson, Birger Lönnqvist, John Roppola och Dolores Rundt.

Över 50 år efteråt, med facit i hand kan vi konstatera att rätta personer med ett verkligt slitstarkt intresse, trädde till och möjliggjorde det märkliga arbetet, som skulle bli till under flera decennier framöver.

Texten är hämtad ur Teater Jacobs 30-årsjubileums-bok, skriven av Wava Stürmer.